Жени ГЕРБ-Разград организират кръгла маса на тема „Аутизъм – признаци, откриване на проблема и последваща грижа” на 28-ми май, четвъртък от 14.00 часа в залата на хотел „Лес“. Покани за участие са отправени към институции, имащи отношение към хора в неравностойно положение, представители на лекарското съсловие, неправителствени организации, родители на деца с аутизъм, медицински и педагогически персонал от детски градини и психолог. Срещата е продължение на кампанията на ЖГЕРБ от 2 април, при която бяха разпространени в кабинетите на лични лекари и в детски заведения 100 плаката „Как да познаем аутизма?”. На постера са маркирани основните признаци, по които можем да разпознаем аутизъм при децата.

Целта на форума на 28 май е да привлече за пореден път вниманието към проблемите на семействата, в които има деца с аутизъм, които имат нужда от подкрепа, обучение и специална грижа.