Есенната дезакаризация на тревните площи и дезинфекция на детските площадки и пясъчници в община Разград започва на 5 септември, понеделник. Обработките ще се извършват от „Биоконтрол корпорация“ ЕООД, с която Община Разград има сключен договор.

Пръскането срещу кърлежи се извършва по предварително изготвен график, като във връзка с провеждането на Традиционния есенен панаир стартира от зелените площи в Градския парк.

На 9 септември, петък, и на 10 септември, събота, графикът предвижда дезакаризация предимно в жк „Орел” и в централната градска част. В неделя, на 11 септември, ще се пръска в райони в други квартали, както и в зелените площи и пясъчници в детските градини. Предвижда се есенният етап от дезакаризацията да приключи на 12 септември.

Обектите, предвидени за дезакаризация, са над 70, а общата площ е 275,100 дка.

От фирмата-изпълнител ще поставят предупредителни табели за извършената обработка с указание за спазване на сроковете за неизползване на третираните площ.