Празникът Еньовден беше отбелязан днес от потребителите на три социални услуги в Община Разград –  Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания с. Просторно, Комплекс от ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – гр. Разград и Дом за пълнолетни лица с деменция гр. Разград, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. Домакини на събитието бяха социалните услуги от с. Просторно.

С венци от цветя, китки здравец и весела музика бяха
посрещнати гостите потребители. Пресъздаден беше обичаят за празнуване на
Еньовден – преминаване под цветен венец и благославяне с китка здравец за
здраве и щастие.

Потребителите  се
хванаха на хоро, което се поддържаше от танцьорите на КСУПСУ с. Просторно.

Специалистите по социална работа от трите социални услуги се
възползваха от възможността за обмяна на опит и споделяне на положителни
практики в работата с тежко болни деца и възрастни хора. Добрата комуникация и
сътрудничеството между социалните услуги 
дава добри резултати при преодоляване на социалната изолация и
повишаване ефективността на социалната работа .