„ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ е инициатива на енергийната компания, целяща да подкрепи регионалното развитие на общините в България. Създаването ѝ е потвърждение на ангажимента на дружествата от Групата чрез инвестиции в социално значими обществени проекти да се стреми към устойчиво развитие, благосъстояние и защита на общностите. Инициативата ще допринесе както за развитие на средата, така и за укрепване на партньорските връзки и сътрудничество с местната власт и институции, като даде пример и за други компании, които работят за положителна промяна в обществото. Средногодишният бюджет е в размер на 100 000 лева. Максималното финансиране, което може да спечели един проект, е 5 000 лв.

Финансирането от „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ ще бъде за кандидатстващи проекти в следните области:

  • Детско развитие
  • Запазване на околната среда
  • Изграждане на екологични ценности
  • Устойчиво развитите на градската среда
  • Енергийна ефективност
  • Безопасно ползване на електроуреди и електроенергийни съоръжения.

Бенефициенти могат да бъдат детски градини, училища, университети и общини на територията на цялата страна. Управителният съвет на ЕНЕРГО-ПРО ще определи кои проекти отговарят на критериите за финансиране. Средствата се изплащат с договори за дарение / спонсорство. Заявление за кандидатстване за спонсорство в „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ може да бъде изтеглено от сайта на ЕНЕРГО-ПРО на адрес https://www.energo-pro.bg/bg/energo-pro-za-obshtestvoto и изпратено на имейл zaobshtestvoto@energo-pro.bg.