ЕНЕРГО-ПРО Продажби планира промяна на сроковете за плащане на сметките за ток на част от своите клиенти, съобщиха от пресслужбата на енергийния доставчик.

Новите срокове ще бъдат отразени във фактурите за месец юли, които подлежат на плащане през август. За удобство на клиентите промяната ще бъде осъществена през летните месеци, през които сметките са най-ниски.

Сегашните срокове за плащане на фактурите за потребена електрическа енергия – 10-о, 15-о или 25-о число на месеца – от август 2016 г. ще бъдат променени на 1-во или 10-о число. Запазва се на този етап срокът за плащане 25-о число за клиенти в малките населени места, които се обслужват от клоновете на Български пощи АД.

Въвеждането на новите срокове ще подобри обслужването на клиентите на ЕНЕРГО-ПРО. Те ще могат по-лесно да следят своето потребление, тъй като периодът, през който ще заплащат сметките си, ще е по-близо до този, през който са консумирали електроенергията.

Клиентите, при които сроковете на плащане се променят, ще бъдат своевременно информирани чрез залепването на стикер на границата на имотите. Допълнителна информация за новите индивидуални срокове за плащане те могат да получат на денонощния телефон на ЕНЕРГО-ПРО 0700 1 61 61 и на Интернет страницата на компанията www.energo-pro.bg.

През месец август компанията няма да прекъсва електрозахранването на клиенти, които са забавили плащането на задълженията си, за да имат време да реагират на промяната.