Вчера Емилиян Грънчаров встъпи в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжната прокуратура в Разград. Той беше назначен от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на длъжността по предложение на административния ръководител на ОП – Разград, Тихомир Тодоров.

Емилиян Грънчаров има общ юридически стаж над 16 години, от които над 15 години в системата на Прокуратурата на Република България. Бил е прокурор в Районна прокуратура в Русе от 2004 г. до 2016 г., когато е повишен в длъжност „прокурор в окръжна прокуратура“ и започва работа в Окръжната прокуратура – Разград.

Притежава много добра правна подготовка и професионални умения. Бил е изпълняващ функциите на административен ръководител в прокуратурата от февруари 2017 г. до встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител, като е показал лидерски качества, организационни умения и способност за мотивация и сплотяване на колектива.
От 15 март 2017 г. със заповед на административния ръководител на Окръжната прокуратура в Разград е определен за говорител.