Експерти на РИОСВ – Русе извършиха две допълнителни проверки – на 19 октомври вечерта и на 20 октомври рано сутринта, с представител на община Разград по сигналите за неприятни миризми в града, съобщиха от пресслужбата на екоинспекцията.

Допълнителни обходи са извършени в района на точката на заустване на отпадъчни води от пречиствателната станция (ПСОВ) на „Биовет“ АД – клон Разград в река Бели Лом. На място е установено, че в реката е изтичала вода с жълт цвят и пяна след точката на заустване. Усетена е неприятна миризма на гнилостни процеси с характер на сяроводород. Същата миризма е усетена в района на с. Гецово, на около 400 метра от точката на заустване. По време на проверката вятърът е бил югоизточен, с ниска скорост.

За констатираните нарушения от извършените извънредни проверки на 19 и 20 октомври срещу оператора „Биовет“ АД са предприети административно-наказателни мерки. Съставени са три акта за нарушение на условие в комплексното разрешително за допуснато разпространение на миризми извън границата на площадката, недобра поддръжка на пречиствателните съоръжения в техническа изправност и некоректно представена информация за контролираните параметри, осигуряващи оптимална работа на ПСОВ.

На оператора са дадени предписания в кратки срокове за предприемане на спешни мерки за отстраняване на нарушенията и недопускане разпространение на неприятни миризми, извън площадката на пречиствателната станция.