Експертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за установяване на административни нарушения на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) – гр. Разград, с оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, съобщиха от пресслужбата на институцията.
При проверка, извършена в началото на юли на ГПСОВ – Разград е установено, че операторът депонира утайки, образувани от биологичното пречистване на промишлени и битови отпадъчни води. Утайките се складират на терен в северозападната част на станцията в близост до изсушителните полета.
Проверката на отчетните книги показва, че „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД извършва депонирането на утайките, без да е предвидило последващото им третиране и ги складира за срок по-дълъг от една година. Дружеството не притежава регистрационен документ за депониране.
Второто нарушение е липса на заверена отчетна книга за събиране и транспортиране на отпадъци, уточняват още от екоинспекцията.