Заради постъпилите множество сигнали за неприятни миризми, вчера експерти на РИОСВ – Русе извършиха извънредни проверки в Разград. Те обходиха района на Градската пречиствателна станция и Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води на „Биовет“ АД – клон Разград в Западната промишлена зона на града, съобщиха от пресслужбата на екоинспекцията. В момента на проверката е установено, че пречиствателната станция на „Биовет“ АД не работи. Допуснато е изпускане на непречистени отпадъчни води в река Бели Лом от дейността на дружеството. Това е довело до разпространение на неприятни миризми. От изхода на пречиствателното съоръжение са взети водни проби за анализ. Резултатите ще станат ясни до седмица, уточняват от от РИОСВ Русе.

На дружеството са дадени предписания за спазване на параметрите и контрол на пречиствателната станция. То трябва да уведоми незабавно инспекцията в случаите на анормални режими на работата й. В случаите на неработеща Локална пречиствателна станция за отпадни води операторът следва незабавно да преустанови работата на производствената инсталация до привеждането в техническа изправност на пречиствателното съоръжение.

Проверките ще продължат през следващите дни. За констатираното нарушение на условието в Комплексното разрешително на „Биовет“ АД – клон Разград ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, се казва още в разпространеното от екоинспекцията заключение.

Междувременно бе насрочена извънредно заседание на Постоянната комисия по околната среда и водите към Общински съвет Разград, което ще се проведе утре от 17.00 часа в зала 102 в сградата на местната управа. На него е поканен директорът на РИОСВ Русе Лилия Атанасова, както и представители на Регионалната здравна инспекция.