Националната организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки ЕКОБУЛПАК АД подписа 5-годишен договор за разделно събиране с община Разград, съобщиха днес кметът д-р Валентин Василев и директорът на дирекция „Програми и околна среда” в местната управа инж. Недим Тахиров. Договорът може да се прекрати по всяко време по инициатива на някоя от страните по нея, след уведомяване с едномесечно писмено предизвестие.

Предвидени са за разполагане 300 броя цветни контейнери в 150 точки по два броя: зелен контейнер тип „Иглу“ с обем 1400 литра за стъклени опаковки и жълт контейнер тип „Ракла“ с обем 1100 литра за останалите видове опаковки/хартиени, пластмасови и метални/.
Съдовете ще се събират и обслужват по график, като за зелените е предвидена честота веднъж на три месеца, а за жълтите ежеседмично. Събраните отпадъци от опаковки ще се транспортират до сепарираща инсталация в Търговище за последваща преработка и рециклиране.

Освен в Разград, цветни контейнери ще има и по селата, като от местната управа призовават съдовете да бъдат използвани по предназначение.