Екипът на Областния информационен център организира днес в Разград събитие от цикъла „Актуални възможности за кандидатстване с проекти”.

В проявата взеха участие директори и педагози от разградски училища, представители на филиала на Русенския университет, Ресурсния център и енергийния клъстер, фирми, експерти по проекти от общинската и областната администрации, социално-икономически партньори, неправителствени организации и журналисти. Присъства и Ердинч Хасанов, заместник-кмет на община Разград с ресор хуманитарни дейности и образование.

Участниците изслушаха с внимание множество активни и предстоящи възможности за кандидатстване с проекти по оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Развитие на човешките ресурси” и „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 г.

Представителите на бизнеса проявиха интерес към процедурите за безвъзмездна финансова помощ „Добри и безопасни условия на труд” и „Енергийна ефективност в малки и средни предприятия”, по които се очаква да бъде обявен прием на проекти до края на тази година.