Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград проведе среща на тема „Успешни проекти в Лудогорието и новите възможности за еврофинансиране”. Участваха председатели и членове на Разградските областен и общински съюзи на пенсионерите, в които членуват общо над 1 500 души.

Експертите от ОИЦ представиха резултати от европроектите в Лудогорието през отминалия период 2007-2013 г., както и изпълнявани проекти от настоящия програмен период на територията на областта.

Христина Русева, началник на отдел „Програми и проекти” в Община Разград запозна присъстващите с Инвестиционната програма на общината, одобрена от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Стана ясно, че местната власт подготвя две проектни предложения на обща стойност близо 16 млн. лева за кандидатстване по Програмата, които ще депозира до края на месец юли тази година.

Едното проектно предложение е за благоустрояване на жилищен комплекс „Орел” в Разград на стойност близо 6 млн. лева. В квартала се предвижда изграждане, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, беседки, пешеходни алеи и тротоари, поставяне на енергоспестяващо осветление, строителство и възстановяване на детски и спортни площадки.

Второто проектно предложение е за енергийна ефективност в образователни институции – седем детски градини, две детски ясли, Основно училище „Н. Й. Вапцаров” и втори корпус на ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, ще бъде построен и дълго очаквания физкултурен салон. Бюджетът на проекта възлиза на над 9,8 млн. лева.

Госпожа Русева представи и възможностите за кандидатстване с проекти, които предоставя Оперативна програма „Околна среда” до 2020 година.

По време на срещата и след нея имаше оживена дискусия, на която участниците получиха отговори на вълнуващите ги въпроси. Те споделиха своите впечатления и критични бележки за стореното с евросредства в града, общината и Лудогорието. Заявиха за пореден път желанието си подобни срещи да се провеждат периодично и да позволяват свободен разговор по интересуващите ги теми и тенденции, свързани с развитието на общината и региона.