Областният информационен център (ОИЦ) – Разград проведе първата за годината среща с представители на местни, регионални и национални медии. Журналистите се запознаха с Годишния план за дейността на ОИЦ през 2016-та година, както и с новия проект за неговото функциониране.

Предвидени са общо 20 информационни събития в общините от областта, на които ще бъдат представяни актуални възможности за кандидатстване по европейските програми и ще се популязират успешно реализирани проекти. Заложени са регулярни срещи с представителите на печатните и електронните медии.

В периода 22 март – 9 май ОИЦ ще се включи в насочената към бизнеса Обща национална инициатива „Успешни заедно” на мрежата от 28 информационни центъра в България.

За пети пореден път ще бъде проведена кампанията „Дни на Европа в Разград”, която популяризира сред широката общественост приноса на европейските фондове за развитието на Лудогорието.

Обзорен преглед на новия проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Разград”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 2014-2020 г. направи неговият ръководител Христина Русева, началник на отдел „Програми и проекти” в Община Разград. От нейните думи стана ясно, че бенефициентът Община Разград е подписал с Управляващия орган (УО) на ОПДУ договор за Безвъзмездна финансова помощ (БФП), съгласно който ОИЦ продължава своята дейност до края на декември 2018 г.