Поредна информациона среща на тема „Възможности за кандидатстване с проекти през 2015 г. по новите европрограми за периода 2014-2020 г.” проведе екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград в град Завет. Срещата се състоя в Заседателната зала на Общинския съвет.

Представени бяха възможностите за кандидатстване с проектни предложения по оперативните програми за тази година, включени в Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2015 г. на оперативните програми (ОП).

В срещата участваха заместник-кметовете на общината Зюлфие Исмаил и Емил Стефанов, експерти от местната управа, образователни и културни структури, неправителствени организации, фирми, земеделски производители и граждани. Те се информираха за допустимите бенефициенти, сроковете за кандидатстване, минималните и максимални размери на безвъзмездната финансова помощ за индивидуални проекти по процедурите, които ще бъдат отворени до края на тази година.

Събитието продължи с открита приемна, на която бе представена общата инициатива на мрежата от 28 инфомационни центрове в страната „Да създадем Заедно България 2020”.

Заместник-кметът Зюлфие Исмаил заяви, че събраните и обобщени предложения за проекти от анкетните карти (http://eufunds.bg/document/7851), ще бъдат разгледани от местната власт. Тя увери присъствалите, че тези от тях, които представляват значим обществен интерес ще бъдат включени в Общинския план за развитие на Завет и ще им се търси реализация в периода до 2020 година.