Екипът на Областния информационен център представи пред местния бизнес условията за кандидатстване с проекти по отворените процедури „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия и „Развитие на управленския капацитет и растеж на Малките и Средни Предприятия” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.
Проектните предложения и по двете процедури се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)

От последвалата след срещата активна дискусия се оказа, че кандидат-бенефициентите проявяват сериозен интерес към възможностите по актуалните процедури. Обсъдени бяха много въпроси относно критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения, и методиката за изготвяне на енергийното обследване.

Екипът на Областният Информационен Център -Разград е на разположение за допълнителни разяснения относно условията за кандидатстване с европроекти към момента!