Единадесет нови потвърдени случаи на COVID-19 са регистрирани в област Разград от 09.10.2020 до 11.10.2020 г. Има и един смъртен случай.

  Починалият е мъж на 75 години от с. Киченица, община Разград. Потърсил е медицинска помощ в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ на 04.10.2020 г. Настанен е отделението по пневмология и фтизиатрия. Взет му е респираторен материал, който е изследван в лабораторията към МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Разград. Резултатът от направение PCR тест е положителен. Мъжът е имал придружаващи заболявания хронична обструктивна белодробна болест и артериална хипертония. До леталния изход се стига на 11.10.2020 г.

  Първият случай на заболял е с мъж на 62 години от областния център Разград. Той е потърсил медицинска помощ на 08.10.2020 г. и е приет за лечение в Инфекциозното отделение на УМБАЛ „Канев“ в Русе. Взет му е респираторен материал, който е изследван в УМБАЛ „Света Марина“ във Варна. Резултатът от направение PCR тест е положителен. Мъжът е след прекаран инсулт, има придружаващи заболявания артериална хипертония и захарен диабет тип II.

  Вторият случай е с мъж на 40 години от гр. Лозница. Приет е за лечение на 07.10.2020 г. в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Разград, където е настанен в отделението по пневмология и фтизиатрия. Резултатът от направения PCR тест е положителен. Мъжът не е съобщил за придружаващи заболявания.

  Третият случай е с мъж на 63 години от гр. Разград. Приет е за лечение на 08.10.2020 г. в МБАЛ „Свети Иван Рилски“, като е настанен в отделението по пневмология и фтизиатрия. Резултатът от направение PCR тест е положителен. Мъжът е с придружаващи заболявания исхемична болест на сърцето и захарен диабет тип II.

  Четвъртият случай е с жена на 59 години от с. Китанчево, община Исперих. Приета е за лечение на 08.10.2020 г. в МБАЛ „Свети Иван Рилски“, като е настанена в отделението по пневмология и фтизиатрия. Резултатът от направение PCR тест е положителен. Жената е с придружаващи заболявания исхемична болест на сърцето, захарен диабет тип II и артериална хипертония.

  Петият случай е с жена на 39 години от Разград. Взет й е респираторен материал, който е изследван в лабораторията към МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Разград. Резултатът от направение PCR тест е положителен. Жената е без клинична симптоматика. Оставена е у дома си с предписание за 14 дневна изолация. Не е съобщила за придружаващи заболявания.

  Шестият случай е с жена на 65 години от с. Ловско, община Лозница. Приета е за лечение на 09.10.2020 г. в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Разград. Настанена е в отделението по пневмология и фтизиатрия. Резултатът от направение PCR тест е положителен. Жената е с придружаващи заболявания исхемична болест на сърцето и артериална хипертония.

  Седмият случай е с мъж на 63 години от гр. Цар Калоян. Приет е за лечение в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Разград на 09.10.2020 г. Настанен е в отделението по пневмология и фтизиатрия. Резултатът от направение PCR тест е положителен. Мъжът е с придружаващи заболявания хронична обструктивна белодробна болест и артериална хипертония.

  Осмият случай е с жена на 56 години от гр. Разград. Взет й е респираторен материал, който е изследван в клиничната лаборатория към МБАЛ „Свети Иван Рилски“.  Резултатът от направение PCR тест е положителен. Жената е без клинична симптоматика. Оставена е в дома си с предписание за 14 дневна изолация. Жената е с придружаващо заболяване артериална хипертония.

   Деветият случай е с жена на 40 години от с. Благоево, община Разград. Взет й е респираторен материал, който е изследван в лабораторията към МБАЛ „Свети Иван Рилски“. Резултатът от направение PCR тест е положителен. Приета е за лечение на 11.10.2020 г. в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ , като е настанена в отделението по пневмология и фтизиатрия. Жената е с придружаващо заболяване артериална хипертония.

   Десетият случай е с мъж на 38 години от с. Раковски, община Разград. Взет му е респираторен материал, който е изследван в СМДЛ „Рамус“ в София. Резултатът от направение PCR тест е положителен. Мъжът е без клинична симптоматика. Оставен е в дома си с предписание за 14 дневна изолация. Не е съобщил за придружаващи заболявания.

  Единадесетият случай е с мъж на 25 години от гр. Разград. Взет му е респираторен материал, който е изследван в СМДЛ „Рамус“ в София. Резултатът от направение PCR тест е положителен. Мъжът е без клинична симптоматика. Оставен е в дома си с предписание за 14 дневна изолация. Не е съобщил за придружаващи заболявания.