Представителството на Европейската комисия в България провежда
информационно турне в страната, в което представя Европейския фонд за
стратегически инвестиции (ЕФСИ). Той е известен още като „Инвестиционния план
на ЕС“ или „Планът Юнкер“ и е създаден да подкрепи конкурентоспособността и
дългосрочния икономически растеж в ЕС, подпомагайки  развитието на иновативните технологии,
образованието, здравеопазването, транспорта и други сфери в регионите на България.

В град Разград изложението ще се състои на 24 юли 2019 г.
(сряда). Съорганизатори на местно ниво са Регионалната търговско-промишлена и
земеделска камара (РТПЗК) и Областният информационен център (ОИЦ). За по-добра организация на проявата, желаещите да участват
трябва да се регистрират тук: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/investEURazgrad

Събитието е отворено за предприемачи и за публични
предприятия и общини, които могат да кандидатстват за финансиране. До месец юни
2019 г. общото финансиране по линия на ЕФСИ в България възлиза на 456 млн.
евро. Очаква се то да генерира допълнителни инвестиции в размер на 2,4 млрд.
евро.

В проявата ще участват представители на Европейската
комисия, Европейската инвестиционна банка и финансовите посредници по европрограмите като Фонд мениджър
на финансовите инструменти в
България.

Сред дискутираните теми ще бъдат възможностите за
кандидатстване и условията за финансиране на проекти. Представители на бизнеса,
местните и регионални власти и граждани ще имат възможност да се срещнат с
експерти по европейско финансиране и да получат лична консултация за най-подходящата
програма на ЕС, чрез която могат да развият идеите и бизнеса си.