На 1 ноември – Деня на народните будители, Народно читалище „Делиорман 2014 г“. в Разград получи книги, събрани в кампания, организираната от зам.- председателя на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова. Кампанията набра 3565 книги, които бяха връчени от координатора на Европейския информационен център на Хюсменова в Разград – Юмгюл Ахмедова.

Подпомагането на най-младата културно-просветна институция в града започна точно преди година с дарение от зам.-председателя на ДПС на стелажи за книги. По нейна идея, европейските й информационни центрове стартираха преди шест седмици кампания за издирване и събиране на книги. Целта на благотворителната инициатива беше да бъдат събрани над 3000 тома, за да може културният дом официално да кандидатства за регистриране на своя библиотека, съгласно Закона за обществените библиотеки и Наредбата за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд.

Така, за третия рожден ден на НЧ „Делиорман 2014 г“., Управителният му съвет прие официално дарените книги и поздравителен адрес от Филиз Хюсменова за Деня на народните будители. Събитието, което се състоя в читалището, беше уважено от Областния председател на ДПС – Севгин Шукри, местният председател на партията Нюсрет Салим, както и председателят на Младежко ДПС в общината – Али Кязимов. В поздравителния адрес Хюсменова подчертава, че „с общите и целенасочени усилия помогнахме една млада културна институция да продължи съхранението на нашето историческо наследство”. Председателката на читалището Хабибе Расим благодари за оказаната подкрепа.

В кампанията за набиране на книги се включиха частни дарители и библиотечни фондове. Те получиха благодарствени писма от Хюсменова. Снимки от приемането на книгите в информационните центрове, от пътуването им до Разград и от други организационни дейности бяха публикувани във фейсбук. Мнозина дарители получиха информационни материали за Европейския съюз. Най – успешна беше кампанията на ЕИЦ – Варна, в която бяха събрани 2150 книги.