Заместник-областният управител Евгени Драганов взе участие в работна среща във връзка с публични консултации на доклад за екологична оценка на интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране.

  Събитието се проведе онлайн заради противоепидемичните мерки. На него бяха обсъдени планираните мерки за предотвратяване и намаляване на евентуалните вредни последствия от прилагането на интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране. Работната среща бе организирана от Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за региотално развитие“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройство.