Пасторът на евангелската църква в Разград Данаил Колев протестира индивидуално развявайки черно знаме срещу ратифицирането на Истанбулската конвенция, текстът на която, привидно даващ защита на жените и децата от проявите на насилие и тормоз, с определението си в чл. 3, т. в, за това какво е „пол“ обърква и размива границите на нормалния създаден от Бога ред.
Становището на пастор Колев е ясно – човекът е създаден като мъж и жена и понятието „социален пол“ дава възможност на хора употребяващи грешно предназначението на мъжкото и женското тяло да определят мисленето и поведението на юношите и на тези от които се изисква да ги възпитават, чрез използването на учебни програми в училищата, на развлекателните структури и медиите за постигането на тази цел.
Отнемането на даденото от Бога право на мъжа да се грижи за жена си и дома си и даването на власт на жената, защото е жена, а не заради проявени способности, заличава мъжа като такъв и прави човека безполов.
Призива на пастора е да се прояви далновидност при ратифицирането на конвенцията от тези от които зависи. Да спрат и да помислят „На къде вървим?“, да се обяви територията на Република България съгласно чл. 77 на същата конвенция за свободна от прилагането и. Самият документ дава възможност за това.