Д-р Надие Карагьозова участва на 30 август тази година в церемонията по тържествено връчване на отличените от Петия международен конкурс „Извънкласни и извънучилищни те дейности-за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците 2018” на 30  организиран от Синдикат на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България”, Санитарно-оздравителен комплекс „Камчия” ЕАД. Събитието беше уважено от министъра на образованието Красимир Вълчев и заместниците му.

Д-р Карагьозова е единственият секретар от страната и педагог-участник в престижния конкурс за учители, които представят добри практики от извън училищна институция. Нейният труд беше отличен от ръководството на 144 СУ „Народни будители” с грамота и почетен знак „Народен будител”, който се връчва на патронния празник на училището за съхранение, популяризиране и развитие на българското изкуство и култура. Директорът на образователната институция по изкуствата Величка Николова, сподели по време на церемонията „че тя и нейните колеги са силно впечатлени от инициативите обединени в образователно-превантивната програма „Превенция и възпитание чрез изкуството” на д-р Карагьозова, чиито идеи се покриват с приоритетите на тяхното училище и разбирането, че изкуството не само забавлява, но и учи, възпитава и дава нов поглед за света и открива нови пространства”.

След завръщането си д-р Карагьозова сподели: „ Преживях нещо силно и много вълнуващо.  Получих награда с много висока морална и човешка стойност от съвременните будители като г-жа Николова и нейните колеги, които са носители на многократни национални и международни отличия и  които  търсят и откриват нови будители. В рамките на няколко дни имах възможността да видя, колко много различно изглеждат нещата, когато има екипност, заедност и много талантливи хора, в които искрата на танцовото и певческо изкуство свети с особена светлина и живее. С такива учители-вдъхновители, с такъв директор-добър мениджър, с такива талантливи деца, ще я има България. Спечелих най-важното -приятели и нови партньори, какво по хубаво от това.  Училището, което ме удостои с високото отличие бяха част от културната програма по време на петия международен конкурс и  показаха силата не само на изкуството но и умения, с които събуждат националната гордост. Ето защо тази награда ми е особена скъпа и много специална”.

Припомняме, че в работата си д-р Карагьозова, често кани популярни личности от света на изкуството и представя техния опит и посланията, скрити в техните произведения и вярва във възпитателната сила на изкуството не само при изпълнение задачите на гражданското образование, но и в това, че е основен фактор  в цялостното и пълноценно формиране на личността.