За първото полугодие на настоящата година Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Кубрат организира и проведе възпитателни дела относно 15 деца – от които 9 непълнолетни и 6 малолетни, съобщи секретарят на комисията д-р Надие Карагьозова.

Други 9 деца бяха включени в дългосрочна индивидуално – корекционна работа или извършена превъзпитателна работа с обществен възпитател.

Запазва се видът на проявите. И през настоящата година преобладават хулиганските прояви и кражбите (битови, от магазини или селскостопански обекти). Причините и подбудите за тях са неосъзнаване на свойството на деянието, лекомислието характерно за тази възраст, детското любопитство без да се премислят последствията.

Една успешна практика в дейността на Местната Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни в Кубрат по отношение на превенцията като водеща политика е включване на децата в позитивни начинания – спорт, танци, изкуство, конкурси и в тази връзка ролята на Клуб „Емпатия“, която стана емблематична за местната комисия е много ползотворна, която успя да обедини деца от различни възрасти, с които са реализирани много информационно-превантивни инициативи с излъчване на позитивни послания – „ Не на наркотиците-те не са нашият свят“, „Бъди част от позитивната промяна“, „Бъди различен, но не бъди безразличен“, „Не на езика на омразата, да на красивото и пълноценно общуване“, „Аз съм достоен гражданин на моята държава“ и други.