Как изглежда агресията днес през погледа на учениците?, Как се интерпретира от учителите, родителите и специалистите? – тези въпроси бяха на фокус във втория модул на организирания от сдружение „Професионален форум“ квалификационен курс предназначен за работещите в педагогическите и образователни организации  в периода 6-11 август 2018 година.

„Добрият специалист, непрекъснато трябва да надгражда, още повече ако работи в сферата но образованието и възпитанието, защото динамиката на съвремието е бързо променящо се и един уважаващ себе си професионалист трябва де превърне европейската ценност „учене през целия живот“ за водещ приоритет в своята работа“ – каза д-р Нади Карагьозова,  която  взе участие в програмата „Превенция и справяне с агресията и тормоза в училище“ на сдружение „Професионален форум за образованието“  – Китен 2018. Програмата е одобрена от МОН и е включена в Информационния регистър на одобрените за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИПОК).  Водещ лектор на програмата е Анет Маринова, един от най-добрите специалисти и практици в тази област.

По време на форума д-р Карагьозова получи покана да бъде лектор по две от програмите на сдружението – „Превенция и справяне с агресията и тормоза в училище” и „Работа с родители”.

Припомняме, че д-р Карагьозова, често присъства на важни образователни форуми, на които се дискутират актуални теми свързани с кризите на прехода, които не отминават и съвременното образование. От години разработва теми свързани с агресията сред децата и препоръчва превенцията, като най-евтиния и задължителен  метод в  работата с проблемни деца и техните родители.

В края на месец август предстои още едно участие на д-р Карагьозова в семинар на тема: „Гражданско образование – формиране на ценностни нагласи у младото поколение“. Организатори на форума  са СБУ, Фондация „Устойчиво развитие“ , СОК – Камчия, под патронажа на МОН. В рамките на семинара е предвидена и тържествената церемония по награждаване на отличените в „Петия международен конкурс за извънкласни и извънучилищни дейности за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците 2018“. Със специална награда от конкурса е и д-р Надие Карагьозова.