Д-р Надие Карагьозова – секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Кубрат и ръководител на клуб „Емпатия“ се срещна в понеделник с областния управител на Търговище Митко Стайков. На срещата присъства и началникът на Регионалното управление на образованието Елка Станчева. Повод за визитата на д-р Карагьозова бе подготвено от нея дарение – авторски книжки срещу детската агресия – практическото помагало „Приложение на игрови подходи за снижаване на агресивността при 5-7 годишните деца” и наръчник за родители „Малки стъпки – големи ползи”.

Книгите са адресирани към работещите в сферата на предучилищното образование и възпитание и са подходящи за ползване от родители.

Областният управител увери автора на помагалата, че подкрепя новаторските подходи в образованието и предаде дарението на началника на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева, която при проявен интерес ще предостави наръчниците за ползване на учители и родители.