„Човек  е по-голям от лошото  и по-малък от доброто. За това расте за да настигне добрината.“ – (от „Една и съща река“ на Здравка Евтимова)

Говорим все по-рядко за хубавото, някак си затваряме очи за него. Общуваме по-малко по-между си. По-рядко виждаме светлите личности, около нас, които не жалят сили и не пестят енергия и ни дават уроци по човечност.

Негативните тенденции от ежедневието, като агресия, насилие, езика на омразата, отчуждението между хората, рисуват богата палитра от проблеми, които поставят на дневен ред острата нужда повече от всякога да си припомним за семейните ценности и добродетели, за позитивните страни на социалното общуване, като емпатията и толерантността, за емоционалната близост, която прави общуването полезно и приятно. Любовта, уважението, приятелството, верността, дълга, отговорността, честта, достойнството, духовната близост, взаимопомощта са ценности на семейното възпитание, благодарение на които се засилва процесът на самоорганизация на отделния индивид, който е призван да се презентира  ежедневно пред себе си, околните и света, като уникална и неповторима личност.

         Формирането на  демократичен тип личности – отворени към другите, толерантни и тактични, способни да отговарят на предизвикателствата на ежедневието, да действат конструктивно в многообразния свят,  да постигат единство в многообразието, които да са активни участници в сътворяването и създаването на един по мирен и хуманен свят трябва да бъде предизвикателство и приоритет в личностното израстване на всяка отделна личност. Толерантността, емпатията, симпатията, съчувствието, съпреживяването, приятелските чувства са част от положителните социални умения и преживявания. Започват своето развитие и формиране в периода на ранното детство и с течение на времето се превръщат в устойчиви емоционални образувания и оформят нравствено-моралния облик на личност, призвана да бъде част от света на красивото и доброто и постоянно да я променя, като я прави по мирен и много по-хуманен.

         С пожелание за успокояващо усещане, че истински важните неща в живота са в сърцето на всеки от нас – уважение, любов, приятелство, толерантност, доверие, прошка,отговорност и др.  да бъдем промяната, която искаме да видим около нас.

д-р Надие Карагьозова-Нади