Д-р Надие Карагьозова – секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Кубрат бе гост-лектор на семинар в Лозница. Организатор на форума бе заместник-областният управител на област Разград г-жа Нурие Црънгалова и ГЕРБ Лозница по случай 1 ноември – Деня на народните будители.

Д-р Карагьозова сподели акценти по темата „Съвременният педагог-будител, вдъхновител и модератор на позитивната педагогическа среда“.

Гости на семинара бяха още областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и председателят на Общински Съвет -Разград Надежда Радославова.