Разпоредени от Българската агенция за безопасност на храните проверки на пазарите за животни бе основна тема на провелото се заседание на Постоянната областна епизоотична комисия. Заседанието бе открито от областният управител Гюнай Гюсмен. Той пожела ползотворна работа, уточнявайки, че с дейността си представят достойно града и областта и е убеден, че ще изпълнят ангажиментите си и по темата, за която бе свикано заседанието.

Деловата му част бе водена от заместник областния управител Евгени Драганов.

По точка първа от дневния ред директорът на ОДБХ-Разград д-р Илиян Драмалиев запозна присъстващите със Заповед №РД11-1830/04.09.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев във връзка с изисквания към регламентирани пазари за животни; хуманно отношение към животните на пазарите; организация на проверки на всички регламентирани и нерегламентирани пазари, съвместно с общините и представители на МВР. Д-р Драмалиев уточни, че на територията на област Разград единственият регламентиран пазар за животни е в село Гецово, той обаче не функционира от години. Информация за нерегламентирани пазари в ОДБДХ няма.

По точка втора д-р Върбан Белчев от ОДБХ представи основните моменти от доклад от наблюдения на международната организация „Анималс Ейнджълс“ на няколко пазара на животни в Южна България през юли. Активистите на организацията са установили сериозни проблеми във връзка с хуманното отношение към животните на посетените от тях тържища.

По точка трета – изготвяне на план и график за съвместни проверки – д-р Драмалиев предложи да се изпратят писма до местните управи с въпрос дали имат данни за нерегламентирани пазари за животни на територията на общините. Ако се получи такава информация, от ОДБХ изразиха готовност заедно с полицията да предупредят посетителите на тържищата, че те са нерегламентирани и да ги закрият.

Последната тема на заседанието бе раждането и състоянието на новородените лъвчета в разградския зоопарк. Главният експерт „Земеделие и стопанска дейност“ в община Разград д-р Михаил Балтаджиев съобщи, че едно от трите родени в събота лъвчета е починало. Майката е отказала да ги кърми, за нея те са първо поколение, със съдействието на ветеринарен център „Вива вет“ двете лъвчета са откарани в софийска клиника. Балтаджиев уточни, че ако там ги спасят, лъвчетата ще се върнат в Разград, тъй като са общинска собственост. Той обаче допълни, че ако новороденото не засуче от начало, спасяването на живота му е малко вероятно. Балтаджиев каза още, че напрежение в социалните мрежи се е получило поради факта, че лъвчетата са се родили по време на панаира, когато много хора са видели ситуацията с отказа на лъвицата да се грижи за тях. В момента лъвовете в разградския зоопарк са общо 5: една възрастна двойка, една млада двойка – родителите на новородените лъвчета и едно от родените преди три години лъвчета. Предишното ново поколение бе също от три лъвчета, но едното се разболя и почина, а другото бе предоставено на зоопарка в Ловеч – каза още Балтаджиев.