Областният управител на Разград д-р Деян Димитров възстановява традиционните заседания на единствения в страната Областен съвет за превенция на домашното насилие. Това стана ясно на работна среща с председателя на неправителствената организация „Център за съзидателно правосъдие“ Георги Милков и  юристите Ивелина Игнатова и  Димо Борисов, членове на Управителния съвет на същата организация. В разговорите участва заместник-областния управител Драгомир Златев и част от екипа на д-р Димитров.

  Заседание на Съвета ще се проведе най-вероятно на 21 март, ако епидемичната ситуация в страната и региона позволява. Основната причина през изминалата 2021 г. да няма такова заседание бе именно COVID-19. На срещата представителите на организацията запознаха областния управител с казуса с Кризисния център за жертви на домашното насилие, който е изграден в с. Стражец, но не се използва.

  Областният съвет за превенция на домашното насилие е създаден през 2016 г. Той често е даван за пример като добра практика. В него Областната администрация си партнира с „Център за съзидателно правосъдие“ и с всички институции, които имат отношение към проблема с домашното насилие.