Кметът д-р Валентин Василев проведе още две срещи с пенсионери от клубовете на територията на Община Разград. Първата среща беше в село Пороище, където местните жители се интересуваха от инфраструктурата в селото и подобряването й. Д-р Василев  уточни, че общинското ръководство се стреми всяка година да повишава средствата, като за 2018 година са определени от общинския бюджет за ремонт на улици  в селото 9800 лв. Зададоха въпроси свързани с такса битови отпадъци. Градоначалникът обясни, че в момента се изпълнява проект по ОП „Околна среда“ за изграждане на инсталация за предварителна преработка на битови отпадъци и инсталация за компостиране. След изпълнението на проекта Община Разград ще се освободи от плащане към държавата на дължимите по закон средства за отчисления (такси за депониране на непреработени отпадъци), което ще доведе до намаляване на разходите за обработка на битови отпадъци, респективно и на таксата за битови отпадъци за населението и фирмите.

Няколко пейки пожелаха пенсионерите от клуб „Дунав“ в Разград по време на втората среща. Те зададоха въпроси и относно почистване на речното корито на река Бели Лом, подмяната на осветлението в Разград, както и за извършването на инфраструктурни подобрения.