Опит за търсене на политически дивидент нарече днес кметът на Разград д-р Валентин Василев нападките към Община Разград за отстраняването на тополите по поречието на река Бели Лом. Сигналите и жалбите, изпратени до градоначалника, са от общински съветник и от НПО, които настояват незабавно да бъде спряна сечта и да бъдат запазени опасни тополи, които Община Разград премахва. Ще припомним, че преди дни с прессъобщение беше уведомено населението, че започва пореден етап от почистването на коритото на река Бели Лом, като  дейността стартира в района от Автогарата в посока изхода на града, на територията, която е в регулация и поддържането й зависи от Община Разград. Обяснено бе, че предстои да се премахнат старите тополи и самораслата храстовидна и дървесна растителност, растящи вътре в коритото на реката.

Днес пред медии д-р Василев бе категоричен, че премахването на тези дървета е наложително, тъй като  в края на 2015 година с негова заповед е назначена междуведомствена комисия с представители от Община Разград, Районна служба пожарна безопасност и защита на населението, РИОСВ-Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“, която да извърши оглед на  участъци от река Бели Лом с намалена проводимост. Комисията констатира редица подобни зони, като една от тях е този участък-от моста на ул. „Любен Каравелов“ до землище гр.Разград/източна посока/с дължина 1060 м. Посочено е, че скатовете на речното легло са земно наситени. Намалена е проводимостта на речното корито. Наблюдава се наличие на издънкова дървесна и храстовидна растителност. От двете страни на речното корито се намират дървета от вид топола, които са на видима възраст над 30 години с наличие на сухи клони по короните им. Посочен е и рискът, който се явява като предпоставка за възпрепятстване нормалното оттичане на водите при поява на висока вълна. Специалистите са констатирали още, че при възникване на силни ветрове съществува опасност от поваляне на тополите. В изпълнение на предписания на междуведомствената комисия дадени на Община Разград от 2016 год. поетапно е започнала работа по почистване на речното корито на река Бели Лом в рамките на град Разград. Д-р Василев допълни, че през настоящата година е започнала и дейността по почистване на последния участък при стриктно спазване указанията на комисията.

По време на срещата с журналисти кметът показа и снимки, които ясно доказват, че  тополите, които са отстранени, са изгнили и опасни. Нагледен факт за това  е повредената ограда на РУ „Ангел Кънчев“, върху която ежегодно при силен вятър падат дърветата.

Градоначалникът поясни и че фирмата, която почиства опасните дървета има разрешение на основание чл.58, ал.1,т.44 и ал.2 от Наредба 14 на ОбС-Разград, което я задължава за добитата дървесина да заплати такса на Община Разград в размер на 24,00 лв. за куб.м.

Като заключение д-р Василев обясни, че през месец октомври ще стартира озеленяване на скатовете на река Бели Лом с 245 дръвчета.