Днес кметът д-р Валентин Василев провери на място започването на рехабилитация на поредните тротоари в града. Този път ремонтът ще се извърши по ул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Г.Кръстевич“ до „Северен булевард“ от източната страна и по ул. „Бели Лом“ – от ул.“Васил Левски“ от страната на Български пощи. В момента се премахват старите настилки и се подготвя теренът за монтиране на нови тротоарни настилки.

Изпълнител на поръчката е „САВ-Разград“ ООД, а стойността й е 79 859,91 лв без ДДС.