Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев присъства днес, 30 март, на отчетно събрание на Общинската организация на Съюза на инвалидите в Разград. В началото д-р Василев  поздрави присъстващите с предстоящите празници и им пожела да ги прекарат в уютна семейна среда. Градоначалникът подчерта, че в лицето на Община Разград организацията има добър партньор, който ще съдейства за създаване на добри условия за хората в неравностойно положение.

Дневният ред на събрание включваше отчет за дейността на Изпълнителното бюро през 2017 година, отчет за дейността на Контролно-ревизионната комисия, отчет за изпълнението на бюджета и приемане на нов бюджет и план за работа за 2018 година.