Днес в Община Разград се проведе пресконференция с участието на кмета д-р Валентин Василев и заместника му Галина Георгиева. По време на брифинга градоначалникът призова медиите, като коректив на точността и истината, да отразяват обективно местните събития и съпътстващите ги отношения, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. Конкретно д-р Василев визираше статия от местна медия, във връзка с предстоящото провеждане през лятото на традиционния мотосъбор, който се организира от рокерите от мотоклуб „Лудогорски братя“.

Според кмета на Разград
в статията е публикувана неточна, некоректна и подвеждаща
информация, като косвено е замесена и Общинска администрация като една от
представителите на местната власт. В статията е споменато, че  Мото-съборът през 2018 година, който
традиционно се провежда през последните години в местността „Пчелина“, е
отменен, заради: „липсата на разбиране от
страна на градската управа
“ и „.., че
до неприятната ситуация /да не се проведе/ се 
стигна заради липса на консенсус между мотоклуба и местната власт,
затова трябва ли и при какви условия наемателят на заведението на „Пчелина“ по
време на събора да разширява площта, върху която разполага масите си
…“

До Общинска администрация
беше изпратено писмо от Мотоклуб „Лудогорски братя“, същото е изпратено и до
Общински съвет – Разград.

Д-р Валентин Василев
представи становището на Общината:

„В писмото си Мотоклуб
„Лудогорски братя“, които са организатори на Мотосъбора, молят да им бъде
отпуснат общински терен в местността „Пчелина“ за „безвъзмездно ползване за
целите на мероприятието“. Разбира се, че поляната в местността е за всички и ще
бъде предоставена. Но организаторите биха желали да ползват терена
индивидуално, без наличието на други наематели или ползватели, извършващи
търговска дейност. От 20.07.2017 г. е сключен договор с наемател, който се е
явил на търг и го е спечелил. Договорът му е актуален и в момента, и в този
случай няма как Общинска администрация да забрани на ползвателя да извършва
дейността, за която се е явил на търга. Общинска администрация не може да
забрани на изряден целогодишен наемател да не упражнява дейността си, защото
няма нормативно основание. Разбира се, той ще трябва да спазва определената му
по договор търговска площ.

Изключително ни е
неприятно да бъдем въвлечени в подобни конфликти. Искрено се надяваме през тази
година да не се стига до неприятни ситуации и събитието да се проведе. Община Разград
подкрепя различни фестивали и събори, като по този начин обогатява културния
календар.“

Още събития и факти
коментира кметът по време на брифинга, които манипулират общественото мнение,
след като статии, публикувани в местна медия подведоха освен граждани и
институции. Един от близките случаи от началото на тази година бе некоректното
отразяване на ремонта на спортна зала „Абритус“. Заглавието на статията бе „За
5 години ремонт и похарчени 837 400 лв. – спортна зала няма“. Кметът
категорично отрече това, че тези пари са платени от Община Разград и уточни, че
прокурорска проверка по случая е прекратена, но това е останало неотразено от
същата тази медия, макар че информацията за това е публична и достъпна.

Също така шумно се
отрази и отказът на организатор на фолклорен фестивал, който престана да го
провежда в Разград и обвини Общината за своето решение, допълни д-р Василев и
зададе въпроса, относно истинската причина за прекратяване на изданието в
нашата община. Кметът бе категоричен, че няма да подкрепя хора, които
замаскирани зад фолклора търсят лично облагодетелстване.