В петък на пресконференция кметът на Община Разград д-р Валентин Василев коментира притесненията си от това, което се случи на сесията на Общинския съвет в четвъртък, 27 юли. Поради липса на кворум, не бяха приети докладни, между които и внесена по извънредния способ докладна за утвърждаване на средищните училища на територията на Общината, съобщават от местната управа.
Как може да заявяваш, че те е грижа за децата, а да те няма, когато се решава съдбата на тяхното образование, попита градоначалникът и допълни, че като общински съветник това ти е задължение и твоя работа.
„Добре е да оповестим присъствения списък, за да се види кои хора не бяха на мястото си, и заради кои общински съветници бе провалено гласуването“, коментира още той. Д-р Василев уточни, че от списъка по уважителни причини не са присъствали Валентина Френкева, Стефан Стефанов и Стоян Димитров, които са представили на председателя на Общински съвет необходимите уведомления дни преди сесията.
Вносителят Ердинч Хасанов каза, че има срок до 10 септември, в който да се изпратят решенията на Общинския съвет, които утвърждават средищните училища и с неприемането на докладната се рискува да не може те да функционират като такива през следващата учебна година. Необходимо е да се свика спешно сесия на Общински съвет през август, за да се поправи това, коментираха от ръководството на Общината.
Г-н Хасанов говори и по въпроса за докладната за закриване на детските градини в село Осенец и в село Липник. Той каза, че при проверки там са заварени не повече от четири деца.
„Това са градини, кухи сгради, в които се поддържат работни места на персонал, който е повече от децата“. Става въпрос за 86 000лв. годишно, дали да се изхарчат там, или да се насочат към наистина работещи градини, в които има деца. Той посочи още един странен факт, че за учебната 2017/2018 година децата от списъка за обучение в градината в село Липник са 12, от които 2 от Раковски и 3 от Разград.
Още една докладна не е гласувана и това е отчетът на бюджета за 2016г. Това е прецедент в България, коментира зам.-кметът Галина Георгиева. При положение, че всяко едно изменение на бюджета е гласувано от същите тези съветници е странно как отново същите те не са съгласни с решението си. Заверен е от сметната палата, не са установени забележки. Мотиви за негласуването му на сесията на 27 юли – няма, каза Георгиева.
След коментарите кметът д-р Василев бе категоричен, че няма да се поддава на дребни игрички и шантаж, а работата на администрацията ще бъде насочена единствено в полза на доброто на общината. За да функционира тя както трябва са необходими реформи, посочи той и допълни, че дори такива, които като родител осъзнава, че са болезнени – имайки предвид закриването на детските градини.