Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев и заместник-кметът Галина Георгиева бяха гости на изява на децата от ОУ „Отец Паисий“ село Дянково, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. Концертът, който децата бяха подготвили, бе на тема „Да дарим доброта“. Инициативата е съвместна с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Разград.

Музикално-поетичната програма бе представена на сцената на читалището в село Дянково от учениците. По време на тържеството директорът Гюлсен Хюсеинова поднесе на кмета и зам.-кмета картички с пожелания, а от общинското ръководство подариха цветя за празника.