От вчера се почиства речното корито на река Топчийска, а процесът по изпълнението бе проверен на място от кмета на Община Разград д-р Валентин Василев, съобщиха от пресцентъра на местната управа.
Река Топчийска е с обща дължина на корекцията /дигата/ 10.175км. Стопанисва се от „Напоителни системи“ ЕАД-клон „Долен Дунав“ извън регулация, а участъците в регулация в село Топчии се стопанисват и поддържат от община Разград. Действията се наложиха, тъй като речното корито на реката в регулация е обрасло с храстова и тревна растителност и е затлачено от отложени наноси. Това създава предпоставки за намаляване проводимостта, повишаване на водното ниво при преливни води и причиняване на наводнение на къщи и селскостопански постройки в заливните зони. Средствата за изпълнение са от общинския бюджет, планирани за превантивни дейности за недопускане на аварийни ситуации.
Община Разград предприе превантивни мерки за почистване на речното корито на реката с цел повишаване на проводимостта и недопускане на предпоставки за наводнения и причиняване на възможни щети на имоти.
В Топчии градоначалникът и кметът на населеното място Мирена Симова инспектираха и поставянето на новата настилка на спортната площадка, която се намира в двора на бившето училище, където сега се помещава ДГ „Гълъбче“. Амортизираната стара настилка се подменя с част от предвидените средства за текущи ремонти на населените места на територията на общината, а с останалата част бяха сменени перилата на дървения мост в селото, който жителите му използват ежедневно.