Днес от 10.00 часа в зала 308 на Община Разград кметът д-р Валентин Василев връчи официално печатите и ключа на встъпващата в правомощия ОИК – Разград. В началото на срещата кметът напомни, че с Решение №838-МИ от 27.08.2019 г. е назначена Общинска избирателна комисия в Община Разград, област Разград в състав: председател – Ралица Стефанова Костова-Цветанова, зам.-председатели Тодор Илиев Иванов, Юмгюл Мухарем Ахмедова, секретар – Савина Миткова Ангелова и членове: Диана Христова Йорданова, Николай Маринов Инков, Мирослава Дакова Христова, Катинка Петкова Матеева, Силвия Наскова Великова, Николай Христов Драев, Русанка Димитрова Неделчева, Сюлбие Исмаилова Ибрямова и Цветелина Ботева Ботева. Д-р Василев обяви, че съгласно Решение на ЦИК № 932-МИ от 30.08.2019 г. ОИК встъпва в правомощията си три дни по-рано, т.е. от днес 04.09.2019 г. Градоначалникът поздрави членовете с избирането им и им пожела успешна работа. Увери ги, че общинска администрация ще им оказва пълно съдействие, за да изпълнят всичките си правомощия. Обясни им, че на представителите на ОИК е на разположение стая 106 в сградата на Община Разград, където след уточняване на необходимите материали и техника за дейността на комисията, ще бъдат създадени подходящи условия за работа.

Градоначалникът връчи печатите и ключа на встъпващата в правомощия ОИК – Разград на председателя Ралица Костова-Цветанова, като й пожела да подпечатва удостоверенията на най-добрите кметове и общински съветници. Председателят на ОИК благодари и си пожела, заедно с колегите си, да работят в спокойна атмосфера. Тя сподели, че предстои да уточнят работно време и дежурствата. Ралица Костова-Цветанова е икономист по образование, работи в РЗОК –Разград, семейна, с едно дете.