Един мъжки и три женски зубъра пристигнаха преди дни в Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар”, териториално поделение на Северноцентралното държавно предприятие. Това се случва за първи път от 1961 г. насам.

Зубрите са дарение от швейцарски възстановителен и развъден център, изграден по програма за реаклиматизация на вида. Центърът предостави животните на нашето стопанство, след осъществен ползотворен контакт, а целта е да се обогати генетичния фонд на единственото у нас стадо зубри, което се отглежда в ДЛС Воден – Ири Хисар.

Четирите новопристигнали зубъра са в много добро състояние, съобщи директорът на стопанството инж. Кирил Колев. В момента престояват в специален карантинен двор, в който ще останат под постоянно наблюдение, ветеринарен контрол и охрана.

В средата на април пък, от развъден център в Полша, в ДГС Воден – Ири Хисар ще бъдат внесени други шест зубъра. Първоначално те ще бъдат настанени в същия карантинен двор, при четирите индивида от Швейцария, за да може животните да се адаптират едно към друго. „Целта ни е тези десет зубъра да поставят началото на едно ново стадо и в бъдеще то да взаимодейства със стадото, което вече сме развили“, коментира инж. Колев.

В далечната 1961 г. в ДЛС Воден – Ири Хисар за първи и единствен до момента път, са били внесени четири зубъра. Те са поставили началото на днешното стадо, което през годините стопанството успешно е развило.

Стадото в момента наброява 35 животни, които се отглеждат свободно на специално устроена площ от 800 хектара, в обхвата на ДЛС Воден – Ири Хисар. За тях се полагат конкретни за вида грижи. В стопанството се произвеждат специални фуражи, поддържат се биотехнически съоръжения – хранилки, сеновали, солища, калища и др.

Зубърът, наричан още „европейски бизон“, е най-едрият сухоземен бозайник в Европа. При добри условия мъжките екземпляри достигат тегло около един тон.