Окръжната прокуратура в Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район през месец март са внесли 61 наказателни производства, съобщиха от институцията.

Броят на обвинителните актове е 33 срещу 33 обвиняеми лица като съобразно извършените престъпления по обвинителните актове са: престъпления против личността: 2 бр., против брака и семейството: 2 бр., против собствеността: 7 бр., против стопанството: 5 бр., против дейността на държавни органи и обществени организации: 3 бр., документни престъпления: 4 бр., общоопасни престъпления: 10 бр.

Внесените предложения за споразумения са 15 срещу 15 лица.

Дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма, уточняват още от Окръжна прокуратура Разград.