62 наказателни производства са внесли през предходния месец държавните обвинители от Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район, съобщиха от пресслужбата на институцията.
Обвинителните актове са 47 срещу 60 обвиняеми лица. От тях за престъпления против личността са 8, против собствеността – 15, против стопанството – 4, против финансовата, данъчната и осигурителната система – два, против дейността на държавни органи и обществени организации – един, документни престъпления – също един, против реда и общественото спокойствие – два, и за общоопасни престъпления – 14 броя.
Държавните обвинители са внесли 8 предложения за споразумения срещу 9 лица.
Внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания са седем срещу седем лица.
През месец май дела и възложени проверки със значим обществен интерес няма, уточняват още от институцията.