През последната седмица в страната се установиха трайно високи температури. Метеорологичната прогноза от НИМХ-БАН постъпила в ГДПБЗН-МВР предвижда високите температури да се запазят и през настоящата седмица. Това от своя страна води до трайно засушаване и повишаване на пожарната опасност в населените места, поземлените имоти и горския фонд. Само през почивните дни са регистрираните 12 произшествия, 10 от които в сухи треви и отпадъци. Жътвената кампания в област Разград е към своя край. Пожънати са 636943 дка посеви, като остават за жътва- 26375 дка. С приключването й се засилва и опасността от възникване на пожари в земеделските земи, поради запалване на стърнища. През настоящата година, до момента в областта са регистрирани следните пожари свързани с кампанията по прибиране на реколтата: На 12.07.2015 г. в следствие на запалил се лек автомобил в землището на с. Сеслав (общ.Кубрат), са изгорели 2 дка пшеница и 20 дка стърнище, на 15.07.2015 г. и 26.07.2015 г. в землищата на с.Мъдрево (общ.Кубрат) и с.Раковски (общ.Разград), поради небрежност са запалени стърнища, изгорели са общо 70 дка. За сравнение през 2014 г. по време жътвена кампания в областта нямаше пожари в посеви и техника.

За осигуряване на безопасността през жътвената кампания, от служителите на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН) се осъществява контрол относно спазване на противопожарните разпоредби от страна на всички юридически и физически лица – собственици и ползвателите на горски територии и земеделски зeми, както и лицата пребиваващи или извършващи дейности в близост да тях. Към настоящият момент до участие в жътвената кампания са допуснати 1639 бр. земеделски единици (зърнокомбайни, транспортна техника, сламопреси и др.), изпратени са 9 уведомителни писма до фирми и организации имащи отношение към кампанията. За констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи към 27.07.15 г. от служителите осъществяващи Държавен противопожарен контрол са съставени 31 акта за административни нарушения, както следва:
– Използване на техника недопусната до жътвена кампания – 17 бр.
– Техника, не оборудвана с уреди за пожарогасене – 9 бр.
– Палене на огън в близост до пшеничен блок – 1 бр.
– Не осигурен трактор с водач, с прикачен плуг – 4 бр.

РДПБЗН – Разград призовава гражданите да спазват следните мерки за пожарна безопасност:
1. Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня. В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за първоначално пожарогасене (съдове с вода и/или пясък, тупалки, лопати и др.);
2. Пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти да проявят особена бдителност по отношение спазване на мерките за пожарна безопасност при палене на открит огън в горите и пасищата. Практиката показва, че те са едни от потенциалните причинители на пожарите в житни и горски масиви;
3. Да не се допуска паркирането на превозни средства и нощуването им покрай пътища, които минават в близост до складиран фураж, покрай посевите или през тях от настъпване на восъчна зрялост до прибирането на реколтата;
4. Да не се палят стърнища, сметища или други отпадъци около селскостопанските имоти, горски масиви и вилни зони;
5. Повишена пожарна опасност се крие и в хвърлянето на недобре изгасени цигари при преминаване покрай сухи треви или край засети земеделски площи. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци;
6. Да не се позволява на деца да играят с кибрит или други запалителни средства.
7. При откриване на признаци на запалвания и пожар в полето търсете най-бързата възможност за подаване на сигнал на тел. 112 или най – близкото управление на МВР.