Седемте общини в Разградска област трябва да бъдат готови с проекти за включване в Регионалната програма за заетост и обучение до 16 септември, съобщиха от пресслужбата на областна управа.

Проектите ще бъдат обсъдени на заседание на Комисията по заетостта, след което ще бъдат изпратени за утвърждаване в Министерството на труда и социалната политика.

В края на миналата година са приети промени в Закона за насърчаване на заетостта, които създават условия за повишаване ефективността на активната политика на пазара на труда и подобряване достъпа до заетост на лица от уязвимите групи. С оглед развитие на регионализацията е въведен нов подход за разработване, одобряване и финансиране  на регионалните програми за заетост и обучение, при който местните органи имат ключово значение.

Общият бюджет за проектите от Лудогорието за следващата година е 258 259 лева.