Удължен е срокът за изпращане на творби в ученическия журналистически конкурс „Григор Попов“ – съобщиха от пресцентъра на община Разград. Вместо 31 януари крайният срок е 20 февруари.

Темата на петото издание на конкурса, организиран от ЦУТНТ със съдействието на община Разград, е „Светът под лупа“.

В него могат да участват ученици до 12 клас от цялата страна. Конкурсните творби могат да са в три раздела: публицистични материали за вестник; ученически вестници и радиожурналистика.

Целите на конкурса са популяризиране личността на Григор Попов, провокиране на участниците да наблюдават света около себе си, да пишат по всички теми и проблеми, които ги вълнуват, повишаване интереса на учениците към творческа, изследователска, събирателска и краеведческа дейност и популяризиране на добрите новини.
Творбите могат да се предадат лично или да се изпратят по пощата на адрес: гр. Разград, ул.“Трапезица“ номер 1, Център за ученическо техническо и научно творчество или на e-mail: gr.popov@abv.bg .

Към всяка творба трябва да бъдат посочени трите имена на участника, училище или извънучилищно звено, клас, телефон, e-mail и ръководител.
Нека да припомним, че в миналогодишното издание на конкурса участваха 210 творби на индивидуални участници и 43 колективни творби от автори, които компетентното жури класира в отделните категории.