До 15 септември 2017 година, гражданите и гостите на Разград имат уникалния  шанс да посещават разположените в очертанията на Археологически резерват „Абритус“ музеи – Археологически и Интерактивен, абсолютно БЕЗПЛАТНО, съобщи Виктор Костадинов – експерт „Връзки с обществеността“ в РИМ – Разград. Това стана възможно благодарение на безупречното партньорско сътрудничество, осъществено между институции, неправителствен сектор и бизнес субекти, разположени на територията на нашия град.
Необходимо е да подчертаем, че въпреки актуалния пропусквателен режим, посещението и при текущите условия, започва от намиращия се в рамките на паркинга на резервата „Приемен център“, където гостите на Абритус трябва да се регистрират и да посочат кои от музеите предпочитат да разгледат.
За желаещите да се възползват от предложението, експозициите са отворени през всеки ден от седмицата (включително и събота и неделя) в интервала от 09,00 до 17, 30 часа (за по – детайлно възприемане на представената богата информация в двата музейни обекта, е важно да се уточни, че последната съществуваща възможност за влизане в тях  е съответно в 16,30 часа за Интерактивен музей и в 17,00 часа за Археологическия).