До 10 юли се удължава срокът за попълване на анкетата, която е един от методите за подготовка на стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на Община Разград 2021-2027 г. Тя трябваше да е валидна до днес, 6 юли, но, заради извънредната епидемични ситуация и за да получат възможност повече жители на общината да изразят своето мнение за развитието на Общината, срокът бе удължен. Анкетата може да се попълни онлайн на сайта на Община Разград – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5y45XVE5ws5VHEfddBaIi7_JQfVnicUs3hEo9VU92ahGpLg/viewform, а също и на хартиен носител във фронт офисите на Община Разград, в кметствата и кметските наместничества по населени места в Община Разград, както и в Областния информационен център.
Анкетата включва общо 21 въпроса, сред тях са: Кои са трите най-важни проекта за общината, които трябва да бъдат реализирани до 2027 г.; Коя е най-важната територия за развитие в общината извън град Разград; Кои са най-необходимите мерки за подобряване на състоянието в общината и други.
Освен предложения от попълнените анкети в Плана за интегрирано развитие на Община Разград 2021-2027 г. ще влязат и предложения, направени на последващи обществени обсъждания.
Планът за интегрирано развитие на Община Разград 2021-2027 г. е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години. Планът включва визията за развитие на Община Разград и дейностите, които трябва да се извършат за реализирането на целите й.
С изработването на Плана е ангажирана работна група от експерти в Общинска администрация, чийто председател е заместник-кмета Добрин Добрев. Консултантска подкрепа оказва и Институтът за управление на програми и проекти.