От 15 до 31 март Регионалният исторически музей в Разград ще приема предложения за носителя на десетата награда на името на акад. Анание Явашов.

Това е в съответствие с чл. 11 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград.
Съгласно статута на наградата, своите мотивирани писмени предложения могат да направят институции, организации и граждани. Наградата е за личности, постигнали  високи резултати в областта на научните изследвания, съхраняване, опазване и популяризиране на историческото наследство на Разград и региона.
Предложенията ще се приемат в деловодството на Регионалния исторически музей /бул. „Априлско въстание“ 70/ в работни дни от 08.30 до 17.00 часа.
За допълнителна информация тел.: 0878/901-431.
Статута на наградата, начина на номиниране и процедурата до определянето на носителя на наградата на името на акад. Анание Явашов може да видите на сайта на Община Разград: секция „Общински съвет“, подраздел „Правилници“.
Призът се връчва веднъж на четири години на 18 май – Международен ден на музеите.