Съгласно изискванията на специализирана наредба, операторите на бензиностанции следва да монтират устройства за улавяне на бензиновите пари при зареждане на моторни превозни средства до края на годината, съобщиха от пресслужбата на екоинспекцията.

Това е Етап II от прилагането на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (от 21. 10. 2009 г.).
Това задължение се отнася само за оператори, извършващи търговия с бензини. На територията на областите Русе, Разград и Силистра има 180 такива обекта.
РИОСВ – Русе е провела информационна кампания сред по-малките обекти за разясняване на изискванията за специализираното законодателство.
Контролът по изпълнение на задълженията ще се осъществява от РИОСВ – Русе на базата на информация, постъпила от Българския институт по метрология.