Доц.Панайотова е от Русе, инженер агроном по образование. Идва в Разград след спечелен конкурс за длъжността. Представена бе на спецална пресконференция от кмета д-р Валентин Василев. Доц.Панайотова е била зам.-председател на Селскостопанската академия, директор на Института по земеделие в Русе и управител на клон „Долен Дунав“. Има две години специализация в Япония.
Последно е заемала поста изпълнителен директор на „Напоителни системи“ в национален мащаб. Семейна е, с едно голямо дете. Новият началник на отдел „Инвестиционни дейности” заяви, че има достатъчно професионален и организационен опит и ще внесе повече динамика в направлението, което поема.Първата й задача е решаването на проблема с асансьорите в Дом за стари хора – Разград.