Домашният социален патронаж от понеделник, 23 март, поема още два ангажимента.
Освен доставката на храна на 447-те свои потребители общинската структура ще осигури транспорта за разнасянето по домовете на потребителите на Детските млечни кухни към двете ясли в Разград. Към ДЯ“Звездици“ потребителите са 37, а към ДЯ“Слънчево детство“ – 30. Между 11,00 и 12,30 ч. родителите ще получат по домовете си храната за своите деца.
Също от понеделник ДСП ще извършва закупуването на хранителни продукти на нуждаещи се граждани, подали заявка на горещия телефон 084/618 218. Припомняме, че там се приемат заявки за лекарства и стоки от първа необходимост. Заявки се приемат от трудноподвижни, възрастни, лежащо болни, самотно живеещи и лица от уязвими групи, които нямат близки на територията на града. Вече 12 човека са се възползвали от тази услуга. Служителите на ДСП ще обслужват само заявките за хранителни продукти, като е необходимо сумата за закупуването им да се предоставят от потребителите още при попълването на заявката при първото посещение на служителите на ДСП. Закупуването на лекарствата на нуждаещите продължава да се извършва от служители на отдел „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Разград.