Информираме Ви, че Агенция „Пътна инфраструктура“ одобри проект и задание с предмет: „Извършване на превантивен ремонт на „РП 111-205 „1-2 – Разград – Исперих – Стефан Караджа“ от км 31+281 до км 31+935 (ул. „Васил Левски“ в гр. Исперих) – с дължина на участъка 0,654 км и път 11-23 „Русе – Кубрат – Исперих – Дулово“ (Улици „Васил Левски“, „Христо Смирненски“, „Ахинора“, „Никола Вапцаров“ и „Арда“ в гр. Исперих) от км 78+753 до км 82+932 – с дължина на участъка 4,179 км – обща дължина на пътния участък 4,833 км“ на територията на ОПУ Разград“. Изброените в предмета на заданието улици от град Исперих, съставляват околовръстния път около населеното място. Общата стойност на видовете строително-ремонтни работи е 5 540 000 лв. Работата по участъка се планира да започне до месец. Отсечката е част от второкласния републикански път II-23 „Русе-Кубрат-Исперих-Дулово“, който преминава през три области: Русе, Разград и Силистра. Пътят е с много важно социално и икономическо значение за региона. Той е главна пътна артерия за връзка със съседните области Русе и Силистра. Използва се както от фирми за превоз на стоки и суровини, така и от граждани за всекидневни пътувания. По пътя има значителен тежкотоварен трафик, който допълнително се увеличава през активния селскостопански сезон.

Областният управител Гюнай Хюсмен заявява ангажимент лично да наблюдава работата на фирмата изпълнител за качественото изпълнение на ремонтните дейности.

 Припомняме, че миналата година с Постановление на Министерски съвет от 18 декември 2019 г. правителството отпусна 5 520 000 лева целеви средства за общините от област Разград, като с 1 000 000 от вече започна изпълнение на проект за ремонт и рехабилитация на улици в град Исперих, а с останалите средства се реализират проекти в другите общини на областта.

Освен това днес в град Русе, на среща с кметове от региона, председателят на Управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски съобщи, че през месец септември 2020 г. се очаква да започне и рехабилитацията на 47-километрова отсечка от главен път II-23 Русе-Кубрат-Исперих (от град Русе към град Кубрат), със спестен финансов ресурс и осигурени допълнителни средства от Оперативна програма „Региони в растеж“, както и с добавка от републиканския бюджет. Общата стойност на проекта е над 38 милиона лева.

Областният управител изказва благодарност на премиера Бойко Борисов за подкрепата, която оказва за реализиране на проекти за благоустрояване на населените места в област Разград и за стимулиране на социално-икономическото развитие на област Разград.